Tutaj jeździmy

Dodatkowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów.

Ubezpieczenie assistance zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, a w szczególności:
– usługi transportowe z miejsca podróży do domu w RP albo do kraju zamieszkania albo do kraju rezydencji,
– poszukiwanie i ratownictwo.

 Pakiet podstawowy (zawsze zawarty w cenie wyjazdu)

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Koszty leczenia i assistance 40 000zł
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

10 000zł

W cenie wyjazdu

Zwiększone KL + OC – Wariant I

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Koszty leczenia i assistance

120 000 zł

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

  20 000 zł

Odpowiedzialność Cywilna

200 000 zł

Koszt 50 zł

 Zwiększone KL + OC – Wariant II

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Koszty leczenia i assistance

300 000zł

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

  50 000 zł

Odpowiedzialność Cywilna

200 000 zł

Bagaż podróżny w tym uszkodzenie sprzętu sportowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

    3 000 zł

Koszt 100 zł

 Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy – KR

Ilość dni przed rozpoczęciem imprezy

Wysokość potrącenia wg Warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez B.T. Travelspot Wysokość potrącenia po wykupieniu ubezpieczenia KR
Powyżej 31 dni

50 zł

0 zł

30-21 dni

20%

50 zł

20-7dni

50%

50 zł

poniżej 7 dni

80%

50 zł

w dniu rozpoczęcia imprezy

100%

50 zł

Koszt wykupienia 3% ceny imprezy